Skip to main content

Umhverfis- og öryggisstefna

Nesskip er flutningaþjónustufyrirtæki með sérhæfingu stórflutningum, umboðsþjónustu við skip, skipamiðlun og flutningaráðgjöf. Fyrirtækið lítur á það sem skyldu sína og hluta af daglegri starfsemi að tryggja öryggi starfsmanna sinna og annarra sem með eða á vegum fyrirtækisins starfa, hvort heldur er til sjós eða lands.  Höfuðmarkmið fyrirtækisins í öryggismálum er slysalaus starfsemi.

Nesskip ber takmarkalausa virðingu fyrir umhverfi því sem fyrirtækið og starfsmenn þess starfa innan, hvort heldur er um að ræða náttúru eða lífríki.  Höfuðmarkmið fyrirtækisins í umhverfismálum er að fyrirtækið og starfsemi þess skaði ekki umhverfið og að starfsmenn þess og ásýnd leiði ávallt af sér jákvæða umhverfishugsun.

Til þess að ná fram og uppfylla stefnu og markmiðum fyrirtækisins í umhverfis- og öryggismálum hefur Nesskip eftirfarandi að leiðarljósi:

  • Starfsaðstaða starfsmanna og umhverfi starfsstöðvar er þannig úr garði gert að skapi jákvæða umhverfishugsun.
  • Nesskip stuðlar að menntun, fræðslu og umræðu meðal starfsmanna sinna um umhverfis- og öryggismál eftir því sem við á.
  • Í þjónustu sinni við skip sem umboðsaðili leitast starfsmenn félagsins við að uppfylla ýtrustu öryggiskröfur varðandi umgengni og sýnileika, s.s:
    • Akstur bifreiða innan hafnarsvæða fer ávallt fram með gátljós logandi.
    • Starfsmenn fara ávallt um hafnarsvæði klæddir sjálflýsandi fatnaði/vestum.
    • Eftir eðli starfsemi við skip hverju sinni klæðast starfsmenn Nesskip búnaði, s.s. öryggishjálmum og öðrum öryggis- og hlífðarbúnaði.
  • Að upplýsa og starfa með yfirvöldum verði um óhapp að ræða, hvort heldur varðar umhverfis- eða öryggismál.

Nesskip fer í hvívetna eftir þeim lögum og reglugerðum sem gerðar eru á Íslandi og í öðrum löndum til umhverfis- og öryggismála og hvetur alla aðra til að gera slíkt hið sama.

Seltjarnarnesi, febrúar 2016
Garðar Jóhannsson
framkvæmdastjóri

 

Nesskip er leiðandi aðili í umboðsþjónustu við erlend skip sem hafa viðkomu á Íslandi